โดเมน เครื่องเชื่อมดอทคอม ชื่อโดเมนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าของท่านอย่างง่ายๆ มีเพียงชื่อเดียวเท่านั้น...